Εργασίες προετοιμασίας για ασφαλτρόστωση του δρόμου στην έξοδο της Κοζάνης με κατεύθυνση προς το Κουρί.