Υπάρχει η διαφυγή αίματος από αρτηρίες, φλέβες ή τριχοειδή.

 • Τριχοειδική αιμορραγία
 • Φλεβική αιμορραγία
 • Αρτηριακή αιμορραγία
 • Μεικτή

Μπορεί να είναι εσωτερική ή εξωτερική

ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΑΙΜΟΡΑΓΙΑ

Συνήθη συμπτώματα:

 • Ωχρότητα
 • Δέρμα ψυχρό
 • Επιπόλαιη αναπνοή
 • Γρήγορος και αδύναμος σφυγμός
 • Δίψα
 • Ανησυχία
 • Πιθανή απώλεια των αισθήσεων

Πριν από κάθε αντιμετώπιση είναι απαραίτητο να λαμβάνουμε μέτρα ατομικής προστασίας και να κάνουμε εκτίμηση των ζωτικών λειτουργιών.

Οι περισσότερες αιμορραγίες σταματούν μετά από 10 –15 λεπτά άμεσης πίεσης.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ

Τι κάνουμε:

 • Ανυψώνουμε το μέλος που αιμορραγεί.

Διατηρούμε το τραυματισμένο μέλος ψηλότερα από το επίπεδο της καρδιάς, παρέχουμε ψυχολογική υποστήριξη ελέγχοντας ταυτόχρονα την αιμορραγία.

 • Εφαρμόζουμε άμεση πίεση στο σημείο της αιμορραγίας.Ασκούμε έμμεση πίεση στην αρτηρία.

ΆΜΕΣΗ ΠΙΕΣΗ

 • Ασκήστε πίεση στην πληγή.
 • Κρατήστε σταθερά την πίεση.
 • Επίδεσμος.
 • Μην αφαιρείτε τα ρούχα.

ΑΝΥΨΩΣΗ

 • Χρησιμοποιείται ταυτόχρονα με την άμεση πίεση.
 • Πάνω από το επίπεδο της καρδιάς.
 • Η βαρύτητα βοηθά.
 • Επιβραδύνει την αιμορραγία.

ΜΗΝ ΤΟ ΚΑΝΕΤΕ

 • σε ύπαρξη ξένου αντικείμενου ή
 • σε κάκωση της σπονδυλικής στήλης
 • Για να διατηρήσουμε την πίεση στο σημείο της αιμορραγίας χρησιμοποιούμε τη μέθοδο της Πιεστικής Επίδεσης. Δηλαδή εφαρμόζουμε μόνιμη πίεση χρησιμοποιώντας ένα κατάλληλο συμπαγές αντικείμενο το οποίο πιέζει τις γάζες πάνω από το τραύμα με τη βοήθεια ενός ελαστικού ή τριγωνικού επιδέσμου. Εάν η αιμορραγία δεν σταματά μετά από 15 min άμεσης πίεσης, ασκήστε πίεση και στην αρτηρία που βρίσκεται ανάμεσα στο τραύμα και στην καρδιά.
 • Σε ακατάσχετες αιμοραγίες στις οποίες κινδυνεύει η ζωή του θύματος μπορεί να εφαρμοστεί η ισχαιμική περίδεση. Εφαρμόζεται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό ή απειλητικές γιατη ζωή αιμοραγίες.

ΑΙΜΟΡΑΓΙΚΟ -ΥΠΟΟΓΚΑΙΜΙΚΟ SHOCK

 • Ελέγξτε την εξωτερική αιμοραγία
 • Τοποθέτηση σε θέση Trendelenburg
 • Διατηρήστε την θερμοκρασία του σώματος
 • Συνεχής επανεκτίμηση της κατάστασης

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ME ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΙΜΟΡΑΓΙΑ

Τι δεν κάνουμε;

 • ΔΕΝ απομακρύνουμε τυχόν ξένο σώμα που είναι σφηνωμένο
 • ΔΕΝ βάζουμε γάζες πάνω από το ξένο σώμα (Τοποθετούμε ένα δαχτυλίδι γύρω από αυτό και μετά εναποθέτουμε τις γάζες).